English version | Maint y testun: AAA

Telephone029 20 400015

Mobile0789 903 3726

E-mail eps@eps.gb.com

 

Dolenni defnyddiol

Busnes Cymru Llywodraeth Cynulliad Cymru
http://business.wales.gov.uk/bdotg/action/home?site=230&lang=cy

Swyddfa Cydraddoldeb y Llywodraeth
http://www.equalities.gov.uk/

Business Link
http://www.businesslink.gov.uk/

Y Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol
http://www.equalityhumanrights.com/

C2E
http://www.c2e.co.uk/

Acas
http://www.acas.org.uk/index.aspx?articleid=1461

Sfedi
http://www.sfedi.co.uk/

Y Sefydliad Siartredig Personél a Datblygu (CIPD)
http://www.cipd.co.uk/hr-topics/diversity-equality.aspx

 

Back to the top of the page