English version | Maint y testun: AAA

Telephone029 20 400015

Mobile0789 903 3726

E-mail eps@eps.gb.com

 
Dr Rosanna Duncan

Mae’n cleientiaid ni’n cynnwys:

  • Llywodraeth Cymru
    (adrannau amrywiol)
  • Yr Adran Gwaith a Phensiynau
  • Construction Skills
  • Y Wallich
  • Y Comisiwn Cyfle Cyfartal
  • Cyngor Chwaraeon Cymru
  • Yr Arolygiaeth Dysgu Oedolion

Mwy >>

Croeso i Employment Practice Solutions Ltd (EPS)

Mae EPS, a sefydlwyd yn 2002 gan Dr Rosanna Duncan, yn sefydliad blaenllaw ym meysydd Cydraddoldeb, Amrywiaeth, Hawliau Dynol a Chydlyniant Cymunedol. Rydym ni’n cyflenwi ystod eang o ddatrysiadau wedi’u teilwra i fusnesau (bach a mawr) ar draws y DU, sy’n cynnwys: Ymchwil a Gwerthuso, Rheolaeth a Datblygu Pobl, Cydraddoldeb ac Amrywiaeth, Cyngor Caffael, Archwilio a Hyfforddi ac Ymgynghori.

Mae EPS wedi tyfu’n sylweddol ers 2002. Gan weithio gyda nifer o gleientiaid uchel eu proffil, caiff EPS eu cydnabod yn arbenigwyr yn eu maes, ac maent yn parhau i weithio’n agos gyda chymdeithion profiadol iawn ar brosiectau ymgynghori.

Mae gan Gyfarwyddwr EPS, Dr Rosanna Duncan, ystod eang o sgiliau ym maes Cydraddoldeb ac Amrywiaeth. Mae ganddi dros 15 mlynedd o brofiad o weithio yn y maes, yn ogystal â Doethuriaeth yn y maes ac mae hi wedi gweithio’n ymchwilydd annibynnol ac ymgynghorydd cydraddoldeb ac amrywiaeth ers 1998.

 

Committed 2 EqualityMae EPS yn falch o allu cyhoeddi mai nhw yw’r sefydliad cyntaf yng Nghymru a’r unig un sydd wedi’i drwyddedu i archwilio a chyflenwi safon Committed 2 Equality.

 

Back to the top of the page